Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp vào nhóm 89/196 của thế giới

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chưa lọt top 50 thế giới. Chúng ta vẫn chưa có trường đại học thuộc top 500. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hai đại học quốc gia vào top 1.000, có thể đánh giá hệ thống đại học của ta thuộc vào nhóm 80/196 của thế giới.

Đó là thông tin trong phát biểu tham luận của GS. TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hội thảo Giáo dục 2018 “Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế” do Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phố hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 17/8 tại Hà Nội.

Tiếp cận xếp hạng đại học của Việt Nam: Vẫn rất thấp!

Trong phiên thảo luận thứ nhất – Năng lực hệ thống giáo dục đại học, các chuyên gia nhấn mạnh đến nỗ lực và những kết quả đáng khích lệ mà giáo dục đại học Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Một số trường đại học hàng đầu đã trở thành điểm sáng, tiên phong trong hệ thống giáo dục nước nhà, từng bước xác lập được vị thế trên trường quốc tế. Tuy vậy, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, rõ ràng “một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân”.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận chỉ rõ, tiếp cận xếp hạng hệ thống (bảng xếp hạng U21 của Hiệp hội các trường đại học Universitas và QS) của giáo dục Việt Nam chưa lọt top 50 thế giới. Còn theo bảng xếp hạng QS,năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên đã có 2 trường đại học quốc gia lọt vào top 1000. Trong khu vực châu Á, Việt Nam có 5 cái tên: ĐH Quốc gia Hà Nội (139), ĐH Quốc gia TP.HCM (142), ĐH Bách khoa Hà Nội (291-300), ĐH Cần Thơ (301-350), ĐH Huế (351-400).

Theo ông Đức, so sánh ĐH Quốc gia Hà Nội với các trường top 400 châu Á, kết quả mới chỉ nhích qua mức trung bình một ít (khoảng 5%). Mặc dù có kết quả khiêm tốn như vậy, nhưng so với các trường top đầu trong cả nước, các chỉ số của ĐH Quốc gia Hà Nội vượt mức trung bình rất xa (trên 65%). Như vậy, nước ta không chỉ có ít các trường đại học nghiên cứu tốt mà mức độ nghiên cứu có sự khác biệt rất lớn.

Qua phân tích đối sánh kết quả xếp hạng cho thấy, chất lượng các công trình công bố (đánh giá qua số lượng trích dẫn) của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM về cơ bản so sánh được với các trường top đầu của quốc gia trong khu vực nhưng năng suất nghiên cứu của các trường đại học top đầu Việt Nam vẫn thấp hơn so với các trường đại học top đầu trong khu vực ASEAN.

“Tựu trung, kết quả xếp hạng của các đại học Việt Nam rất thấp. Ngoài ra, các nguyên nhân về bẫy nghiên cứu và quốc tế hóa, tỷ lệ về mức độ uy tín học thuật và uy tín đối với các nhà tuyển dụng thấp còn phản ánh mối quan hệ giữa hệ thống giáo dục đại học và các bên liên quan, về mô hình và cơ chế vận hành của các trường đại học Việt Nam; trong đó cơ chế thị trường và mục tiêu đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan chưa được quan tâm đúng mức”, GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *